Pokamenělé předměty

Jak vznikají?

Horké vývěry podzemních vod v této oblasti s sebou vynášejí na zemský povrch velké množství minerálních látek.

Rychlým odpařováním vody dochází k usazování minerálních složek na vše, přes co přetéká. Tak vzniká kámen – vřídlovec.

Důkazem jsou tyto předměty, které byly vystaven působení horkých minerálních vod po dobu čtrnácti dnů.

Nahlédněte do výroby.

Správa Léčivých Zdrojů a Kolonád pro vás připravila nevšední exkurzi do podzemí Vřídelní kolonády, kde můžete nahlédnout do naší výroby pokamenělých předmětů.

Na exkurzi se můžete přihlásit přímo na stránkách SPLZAK.

Pokamenělé papírové růže a amfórky z keramiky

jsou ty nejoriginálnější suvenýry z Karlových Varů.

Z historie …

Výrobou se od roku 1947 zabýval pan Josef Vorel, který se významně zasadil o to, aby tradice nezanikla odsunem sudetských Němců a posléze centrálním plánováním komunistického totalitního režimu.

V jeho odkazu dnes pokračuje dcera – paní Eva Israelová za vstřícného přístupu Správy Léčivých Zdrojů a Kolonád.

Kde nás najdete?

Zastavte se za námi přímo ve Vřídelní kolonádě. Máme zde malý kiosek plný úžasných a jedinečných suvenýrů.